Strona główna Oferta Rozwój mowy Ćwiczenia Cennik


Oferujemy zajęcia zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla osób dorosłych:

Logopedia dla dzieci oraz młodzieży:
 • diagnozowanie i usuwanie wad wymowy (praca z dzieckiem od 2 r. ż.)
 • badanie ryzyka zagrożenia dysleksją
 • terapia dysleksji
 • trening ortograficzny
 • przygotowanie do nauki czytania
 • nauka czytania
 • diagnoza dziecka w wieku 5 i 6 lat
 • terapia niepłynności mowy
 • praca z dzieckiem nadpobudliwym, z deficytami uwagi i koncentracji,
  z ADHD oraz ze zdiagnozowanymi wadami rozwojowymi
 • emisja głosu (kultura żywego słowa)
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Logopedia dla osób dorosłych:
 • diagnozowanie i usuwanie wad wymowy (seplenienie, brak głoski [r], niepłynność mowy)
 • terapia logopedyczna osób z chorobami neurodegeneracyjnymi oraz uszkodzeniami układu nerwowego (afazją, dyzartrią)
 • zajęcia z emisji głosu i kultury żywego słowa dla osób
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej na studia, aktorskie
  i dziennikarskie
 • wydawanie zaświadczeń dla kandydatów na studia logopedyczne
Logorytmika:
 • zajęcia grupowe dla dzieci z wadami wymowy
 

copyright by www.malgorzatazawadzka.com.pl 2012-2023
design by www.artur-nowakowski.pl