Strona główna Oferta Rozwój mowy Ćwiczenia Cennik


Jeśli niepokoi Cię rozwój mowy Twojego dziecka, sprawdź, czy powinniście odwiedzić specjalistę.

Najważniejsze etapy w rozwoju mowy dziecka od 0 do 6. roku życia.

Wiek dziecka Słyszenie i rozumienie Nadawanie - mowa
od urodzenia do końca 3go miesiąca życia
 • reaguje na głośne dźwięki
 • uspokaja się lub uśmiecha kiedy do niego mówimy
 • przestaje płakać, gdy słyszy głos rodzica
 • nasila lub osłabia ssanie, gdy słyszy dźwięki
 • głuży - wydaje dźwięki przypominające gruchanie
 • wokalizuje, gdy słyszy znane dźwięki
 • używa krzyku lub płaczu do sygnalizowania swoich potrzeb
od 4- 6 mc-a życia
 • szuka źródła dźwięku
 • reaguje na zmiany tonu głosu rodziców
 • interesują je zabawki, które wydają dźwięki
 • reaguje na muzykę
 • gaworzy - powtarza ciągi sylab i dźwięków własnych oraz zasłyszanych z otoczenia
 • zagaduje - gaworzy, uśmiecha się
od 7 mc-a do końca 1-go roku życia
 • odwraca się i patrzy w kierunku źródła dźwięku
 • skupia uwagę, gdy mówi do niego rodzic
 • lubi zabawy typu: "Idzie rak", "Ważyła sroczka"
 • wykonuje proste polecenia, np. "daj…"
 • próbuje naśladować ruchy rodziców
 • intensywnie gaworzy, np. "ta-ta-ta", "ma-ma-ma"
 • zwraca na siebie uwagę używając różnych dźwięków
 • używa mimiki i gestów by o coś poprosić
 • mogą pojawić się pierwsze słowa
2 rok życia
 • wskazuje poprawienie niektóre części ciała
 • wykonuje proste polecenia, np. "zrób pa pa"
 • lubi słuchać piosenek, wierszyków, krótkich bajek
 • umie nazwać przedmioty z najbliższego otoczenia
 • używa wyrazów dźwiękonaśladowczych "hop" "bach"
 • echolalie- powtarza wielokrotnie wyrazy zasłyszane z otocznia
 • pojawiają się wyrażenia, np. "nie chcę", "daj to"
 • wymawia samogłoski: a,o,u,e,i,y oraz spółgłoski: m, b, p, t, d, n, ł, j
 • upraszcza wymawiane wyrazy
2-3 rok życia
 • zna proste przeciwieństwa np. "tak-nie", "nie ma-jest"
 • wykonuje złożone polecenia, np. "weź lalkę i chodź do mamy"
 • pokazuje części ciała
 • nazywa większość przedmiotów z otoczenia
 • wymawia głoski: k,g,l
 • zamienia, głoski, których nie umie jeszcze wypowiedzieć na łatwiejsze np. "salik" "lyba"
 • pojawia się pytanie "co to?", zaczyna używać liczby mnogiej oraz przeczeń, np. "nie ma mamy"
 • pytane podaje swoje imię
3-4 rok życia
 • potrafi odróżnić prawidłową wymowę od nieprawidłowej, np. "safa-szafa"
 • jego mowa jest zrozumiała dla osób spoza jego otoczenia
 • posługuje się coraz dłuższymi zdaniami
 • ma dużo pytań, odpowiada na proste pytania
 • stosuje uproszczenia dla trudnych głosek
 • mowa jest raczej płynna, z małą ilością zawahań czy powtórzeń tzw. rozwojowa niepłynność mowy
4-5 rok życia
 • skupia uwagę na prostym opowiadaniu, potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące jego treści
 • reaguje na komunikaty wypowiadane przez osoby spoza rodziny
 • zadaje bardzo dużo pytań
 • mogą pojawić się głoski: sz, ż, cz, dż, r
 • posługuje się coraz większą liczbą przymiotników- zdania są "bogatsze"
 • opowiada prostą historyjkę
 • zaczyna stosować reguły gramatyczne
5-6 rok życia
 • rozumie złożone polecenia: "usiądź na podłodze i połóż ręce za plecami"
 • potrafi skupić uwagę podczas czytania dłuższej bajki, rozumie morał
 • orientuje się w przestrzeni, zna określenia: nad, pod, na
 • rozumie znaki symboliczne
 • prawidłowo realizuje wszystkie głoski języka polskiego
 • mowa jest płynna, wyraźna
 • prawidłowo buduje zdania - opanowana jest gramatyka
 • używa zdań złożonych
 • umie opowiadać bajki oraz to, co widzi np. na obrazku, za oknem
 • stosuje słowa określające stosunki przestrzenne


Bibliografia:
1.Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do szóstego roku życia, Kraków 2007


 

copyright by www.malgorzatazawadzka.com.pl 2012-2023
design by www.artur-nowakowski.pl